Nytt samarbete för att minska psykiskt lidande

Många i samhället lider av ensamhet, särskilt nu i samband med pandemin. Allt fler uttrycker att de mår psykiskt dåligt – både av att livet begränsas och av oro för både den egna och anhörigas hälsa. För att kunna stödja fler och nå ut bredare har vi inlett ett samarbete med ICA Stiftelsen. Tillsammans hoppas vi att bidra till ett medmänskligare samhälle.

Tack vare vårt samarbete kommer vi att kunna ta emot ännu fler samtal i våra stödlinjer genom att rekrytera och utbilda fler volontärer från hela landet – för att fortsätta att ge stöd till dem som behöver. Samtidigt behöver vi alla hjälpas åt och visa medmänsklighet på de sätt vi kan. Därför är det viktigt att sprida kunskap till fler om det medmänskliga samtalets kraft och hjälpa människor att prata om hur de mår.

Samarbetet startar med kampanjen Varmprat. Varmpratskort och informationen om samarbetet skickas med ICA-Matkassen till 27 000 hushåll och sprids till alla anställda inom ICA. Med korten vill vi inspirera fler att prata om det som är viktigt på riktigt. Den lokala matbutiken är ofta en knutpunkt i samhället och en stunds varmprat där kan faktiskt bidra till att motverka ensamhet och psykiskt lidande. Vi kan alla visa lite medmänsklighet genom att möta blicken, le lite grann och växla några ord när vi möts.

Vill du också varmprata? Ladda ner varmpratskorten här, för eget varmprat med vänner och bekanta, nya som gamla.