Möt Ola som är handledare på Mind

Vad var det som drev dig till att börja jobba på Mind?

– Jag har alltid intresserat mig för mänskliga beteenden och psykologi, och engagerat mig mycket i hur vi kan utveckla våra mentala förmågor. Det finns en väldig tillfredsställelse i att göra skillnad för människor, genom medmänskliga samtal. Att få bidra med det jag kan, det känns djupt meningsfullt. Jag har även erfarenhet av psykisk ohälsa som anhörig.

Hur länge har du varit på Mind?

– Nu är jag inne på mitt sjätte år och det började med att jag själv var volontär under det första året när vi fortfarande hette Självmordsupplysningen, innan jag började handleda och ge feedback på samtal och chattar som är mitt huvudsakliga uppdrag. Nu har jag fasta handledningar varje månad för våra volontärer som också kan vara temahandledningar kring gränssättning, hur man avslutar ett samtal och så vidare.

Vilken betydelse har handledningen på Mind?

– Den är väldigt viktig. Det finns så otroligt mycket klokskap bland våra volontärer och handledningen är ett sätt att dela erfarenheter och lära sig mer, även för mig. Feedback på stödsamtalen och chattarna är också en viktig del för att utvecklas som volontär, och det händer då och då att jag blir akut inblandad i ett pågående stödsamtal, för att rådgöra kring hur man kan komma vidare i det. Därför är det också viktigt att finnas nära volontärerna, rent fysiskt på daglig basis för frågor och reflektioner.

Är det därför ni vill att volontärerna ska sitta hos er istället för hemma?

– Ja, både för att det är bra att kunna få stöd om det behövs. Men också för att kunna distansera sig från arbetet när man är hemma. Jag märker det själv, att sorg och smärta kan komma så nära när man är hemma i soffan. Det är något med den energin som kan kännas jobbigt att ta med hem. Dessutom är det viktigt att det finns en teamkänsla bland oss som arbetar med svåra samtal, att någon “håller rummet”, eftersom man kan bli mer påverkad än man tror av samtalen. Det handlar om att träna på att använda sin empati som en skyddsfaktor, kunna känna av men inte känna in och bli helt dränerad.

På vilket sätt kan samtalen göra skillnad för de som kontaktar Mind?

– Vi vet att det råder brist på lyssnande generellt i världen, för de flesta av oss har inte tränat på att lyssna empatiskt. Många som hör av sig har inte blivit lyssnade på av vare sig familj, vänner, läkare och så vidare. Vi försöker förstå vad som pågår inom personen och utforska vad personen har för känslor och behov. Lyssnandet öppnar upp och skapar en kontakt innan vi börjar prata strategier och lösningar. Lättnad kan uppstå när man blir lyssnad på, utan att någon dömer eller kritiserar. Det är i första hand inte lösningarna utan lyssnandet som är betydelsefullt. Vad säger personen bakom orden?

Hur går det med rekryteringen av nya volontärer?

– Glädjande nog märker vi ett allt större intresse och engagemang, men vi behöver fortfarande fler. Man kan se att det finns en puckel efter två år som volontär, då brukar det bli ett naturligt tapp men också många som fortsätter längre efter det. Efter en viss tid verkar det som att man hittar ett mer avslappnat förhållningssätt som är effektivt i samtalen och som inte tar så mycket energi. En del tycker till och med att de får energi av samtalen. Samaritans, vår motsvarighet i England, har 22 000 volontärer, bara som en spännande målbild.

Läs mer om att bli volontär i Självmordslinjen

Text av: Lolo Westerman