Minds kommentar till ny nationell stödlinje

Vi pratar ofta om att många inte kommer fram på våra stödlinjer. Varför är det så? Helt enkelt för att vi inte har ekonomiska resurser att bemanna dem med tillräckligt många volontärer. Vi arbetar hårt för att öka kapaciteten och lyckades förra året öka antalet mottagna samtal med över 80 procent. I år vill vi fortsätta öka kapaciteten i samma takt. Hur kan en nationell hjälplinje i offentlig regi bidra?

Mind har följande kommentarer:

  • Mind ser positivt på Folkhälsomyndighetens förslag och bekräftar behovet av ett utökat professionellt och psykosocialt stöd, framförallt till de med svårare psykiatriska diagnoser.
  • Detta professionella stöd bör tydligt komplettera och skilja sig från det anonyma medmänskliga stödet som Mind och andra ideella stödverksamheter ger till hundratusentals varje år.
  • Politiken behöver ta ett helhetsgrepp kring stödlinjer för personer med psykisk ohälsa och självmordstankar. Resurser till en ny nationell stödlinje bör kompletteras med ett förstärkt ekonomiskt stöd till ideella stödlinjer, som bär merparten av samtalen från personer med psykiskt lidande.
  • Mind har det som krävs för att bidra här och nu, men behöver en akut resursförstärkning för att svara upp mot det ökade trycket i våra befintliga stödverksamheter under pandemin.

Att Mind kan driva de stödlinjer vi har beror också på ditt och andras enskilda engagemang som volontärer och genom gåvor. Vi kommer att fortsätta driva vårt arbete för att utveckla våra stödlinjer och vill tacka dig för att du gör det möjligt. Vi vet att Mind behövs och kommer att behövas lång tid framöver och det kämpar vi för. Fortsätt gärna att stödja oss i det arbetet. Stort tack!