Mind och Blomsterboda i långsiktigt samarbete

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoproblem och självmord är den vanligaste dödsorsaken bland svenskar som ännu inte fyllt 44 år. Varje år begår 1500 personer i Sverige självmord. Mind kan varje år ta emot 27 000 samtal i Självmordslinjen, men det är fortfarande bara ett av tio inkommande samtal.

– Blomsterbodas vision är att föra människor och blommor närmare varandra och att fler ska kunna må bättre. Vårt nya samarbete med Mind handlar om att göra mer för de nio av tio som söker stöd, men inte får det idag. Genom vår närvaro i 570 butiker över hela Sverige ska vi rikta ljuset mot det stora behovet av resurser till arbetet med att förhindra självmord, säger Lars Fins, VD på Blomsterboda.

– Vi är väldigt glada för samarbetet med Blomsterboda eftersom det gör det möjligt för oss att rekrytera fler volontärer och därmed ta emot fler samtal i självmordslinjen, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

Tillsammans med Mind kommer Blomsterboda under de närmaste åren engagera sig för att:

– öka kunskapen om hur man kan ge medmänskligt stöd
– öka kunskapen om gröna växters positiva inverkan på hälsan
– öka resurserna till Minds stödverksamhet för att fler ska få hjälp

Konsumenter kan bidra genom att köpa utvalda gröna växter från Blomsterboda. För varje köp ger Blomsterboda ett bidrag till Mind, så att fler människor i kris ska kunna få det medmänskliga stöd de behöver.

Kontakt

Karin Schulz, Generalsekreterare Mind, 073-501 80 33
Lars Fins, VD Blomsterboda, 070-927 80 00