Mind samarbetar med HM Drottning Silvias stiftelse CATCH

Mind samarbetar med HM Drottning Silvias stiftelse CATCH (Care About The CHildren) för att öka psykiskt välbefinnande hos barn och unga som söker stöd hos Mind. Projektet vill bidra till att säkerställa att fler barn och unga får tillgång till ett samtal med en volontär och kunskap om psykisk hälsa.

Många barn och unga vänder sig till Självmordslinjen och använder då hellre chatt än telefon. När man vill chatta med Självmordslinjen får man ofta vänta på en ledig volontär. För att inte mötas av en tom sida i väntan på att komma fram vill vi erbjuda ett digitalt rum, där barn och unga direkt kan lindra sin oro, ångest eller nedstämdhet genom olika verktyg och innehåll i form av text, bild och rörligt material som är anpassat för dem. Där vill vi att de ska känna att de kan distraheras, känna stöd och uppmuntran och få konkreta förslag på vad de kan göra i stunden.

Innehållet i detta digitala rum bygger bland annat på den baskunskap för att öka barns och ungas psykiska välbefinnande som Mind har tagit fram. Den ger kunskap och färdigheter i att förstå sig själv bättre, att hantera svåra känslor och att finnas där för en vän som mår dåligt.

Inom projektet tar vi även fram nya digitala verktyg för att underlätta så att ännu fler barn och unga kan ta till sig Minds medmänskliga stöd.