Mind efterlyser människors oro

Mer än var tredje vuxen i Sverige, 41 procent, uppger att de känner oro, ängslan eller ångest. Nu samlar Mind in svenska folkets oro för att ge politikerna underlag för en medmänsklig politik.

– Många känner oro för framtiden och mår psykiskt dåligt. Vi har inte lyckats skapa ett samhälle där barn, vuxna och äldre känner sig trygga och mår bra. Politiker måste skapa ett medmänskligare samhälle genom att ta bättre ansvar för människors oro och den psykiska hälsan, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

Enligt Minds temperaturmätning 2021 uppger 41 procent av alla vuxna i Sverige att de känner oro, ängslan och ångest regelbundet. Trots detta är det relativt tyst från våra politiker kring frågor om psykisk ohälsa och det saknas ett politiskt helhetsgrepp för att öka välbefinnandet i samhället.

Därför lanserar vi kampanjen Orosmoln

Just nu är det mycket som är ovisst i vår omvärld. När psykisk ohälsa ökar, ökar även behovet av psykisk motståndskraft hos befolkningen.  För att sätta fokus på vad som oroar människor i syfte att öka välbefinnandet i samhället, lanserar Mind kampanjen Orosmoln. Där ber vi nu människor att dela med sig av sin oro på sociala medier under #minoro eller på mind.se/orosmoln där det går att följa vad de oroar sig för.

– Mind vill synliggöra kopplingen mellan samhällsfrågor, oro och psykisk ohälsa för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för en medmänsklig politik. Vi på Mind vet att den som vill veta vad en människa bär på måste lyssna utan fördomar. Vi vet också att mycket av människors privata oro har sitt ursprung i samhällets strukturer. Därför efterlyser vi reformer inom flera olika områden för att främja psykiskt välbefinnande och hälsa i befolkningen, säger Karin Schulz.

Minds politiska förslag rör bland annat behovet av sociala investeringar, att införa system för att fånga upp utsatthet och ohälsa i ett tidigare skede och skolpolitiska reformer såsom att sätta psykisk hälsa på schemat och göra gymnasieskolan obligatorisk. Mind lyfter även särskilt upp behovet av göra vården mer jämlik så att exempelvis äldre vuxna får likvärdig vård som andra oavsett generation.

– Det är tyvärr ett faktum att såväl bemötande som behandling skiljer sig åt mellan olika grupper idag. Vården behöver rustas med såväl kompetens som resurser för att stärka likvärdigheten och kvaliteten så att ingen ska behöva oroa sig över att inte få den vård man har rätt till, säger Karin Schulz.

Minds politiska förslag i sin helhet: Minds politiska förslag för psykiskt välbefinnande – Mind

Följ vad svenska folket oroar sig för på: #minoro eller på mind.se/orosmoln

Kontaktpersoner:
Dahlia Rezai, samhällspolitiskt ansvarig, 070-710 95 95

Karin Schulz, generalsekreterare, 073-501 80 33