Ge en gåva

Mind besöker Facebook i San Francisco

Årets Mindrapport kommer att handla om det högaktuella ämnet hur digital teknik påverkar barns och ungas psykiska välbefinnande. Vi behöver kunskap och vägledning kring hur vi ska hantera den alltmer digitaliserade världen. Fokus är nordiskt i år och vi har etablerat kontakt med både ideella organisationer från Norden och en mycket kompetent expertgrupp som rådgivare. Dessutom planerar vi ett runda-bords-samtal i augusti tillsammans med Statens medieråd för att samla fler intressenter.

Som uppstart på arbetet med rapporten blev vi inbjudna till Facebooks huvudkontor utanför San Francisco för att lyssna till hur de arbetar med psykisk hälsa på deras plattformar, och ha en dialog om vad vi alla kan göra för att digital teknik ska bidra till barns och ungas välbefinnande. Tillsammans med Minds generalsekreterare Karin Schulz följde hjärnforskaren Sissela Nutley, psykologen Siri Helle och psykologiforskaren Margareta Bohlin med på resan.