Jan Eliasson läser vår nyårsdikt

Många av oss ser fram emot att fira in det nya året, men få känner till den baksmälla som väntar. Nyårsdagen är nämligen den dagen på året då flest människor tar sitt liv. För att uppmärksamma detta har vi i år skrivit om den välkända dikten Nyårsklockan, för att förmedla ett viktigt budskap – kraften i det medmänskliga samtalet. Dikten, som inleds med rader ”Ring någon, ring i den bistra nyårsnatten” uppmanar Sverige att ringa sina nära och den som mår dåligt att ringa Självmordslinjen.

Enligt en svensk studie gjord av Nationellt centrum för suicidforsking och prevention, ökar antalet självmord drastiskt under årets första dag. Dystra utsikter i kombination med ett ökat alkoholintag tros kunna ha en bidragande effekt och vissa riskgrupper, däribland män i åldrarna 15-24 och 45-64 är antalet självmord nästan det dubbla mot årets andra dagar. I år stärker vi därför upp med extra många volontärer på Självmordslinjen, redo att besvara samtal från dig som mår dåligt och sprider budskapet om vikten av medmänskliga samtal tillsammans med Jan Eliasson, diplomat och fd ordförande i FN:s generalförsamling.

– Vi talar ofta om att förebygga och att lyssna på varningssignaler. Detta gäller i hög grad tecken på psykisk ohälsa som vi måste fånga upp hos våra medmänniskor så tidigt som möjligt. Att se och prata med varann och förmedla hjälp kan i allvarliga fall vara skillnaden mellan liv och död, säger Jan. 

Dikten kommer sändas i radio och spridas i sociala medier.

Här kan du läsa dikten i sin helhet:

Nyårsdikten Jan Eliasson