Forskning kan leda till ny metod att behandla psykisk ohälsa bland barn och ungdomar

Sedan 2010 har det pågått ett spännande forskningsprojekt vid Centrum för psykiatriforskning i Stockholm. Projektet handlar om att kunna erbjuda yngre patienter KBT-terapi via internet, sk IKBT, och de studier men gjort hittills visar mycket lovande resultat.

– Vi ser att det finns stora behov eftersom psykisk ohälsa bland barn och unga är så vanligt förekommande idag, men dessvärre är det inte alla som erbjuds rätt behandling, säger Sarah Vigerland, leg psykolog och en av forskarna i projektet. Det kan bero på flera saker, t ex geografiska avstånd och brist på resurser med rätt kompetens.

Behandlingsprogrammen innebär att man loggar in på en teknisk plattform och får tillgång till en självhjälpsbok på nätet med inbyggt behandlarstöd. Programmen är avsedda för barn och ungdomar mellan 7-17 år och skiljer sig åt beroende på ålder och behov. Efter ett stort antal kliniska studier har gruppen lärt sig mycket om internetbehandling.

– För både barn och ungdomar ser vi att man gör programmet tillsammans med en förälder, för man behöver stöd i processen. Barnen får guidning och föräldrarna förståelse och verktyg för att arbeta vidare, säger Eva Serlachius, barn- och ungdomspsykiater, som är en av initiativtagarna till projektet.

Ett vanligt upplägg är att barn och föräldrar får ett kapitel i veckan att arbeta med under en 12-veckorsperiod, och då har man kontakt med sin behandlare varje vecka via den tekniska plattformen. Man har möjlighet att ställa frågor när man vill och får svar av sin behandlare dagen därpå. Ofta har man träffat behandlaren vid ett första fysiskt möte. Tidsåtgången för uppgifterna man ska genomföra är cirka två gånger 20 minuter i veckan, vilket ger överblickbarhet och effektivitet.

– Det finns så många uppenbara fördelar med IKBT, menar Sarah. Man slipper ta ledigt från skola och arbete, man kan vara i sin hemmiljö och göra sin behandling när det passar. Det tar mindre tid. Även andra närstående som vill engagera sig kan ta del av behandlingen och verktygen som ges. Det är också en kvalitetssäkring, då man vet att man får tillgång till en behandlare med specialistkompetens inom just det specifika problemområdet vilket inte är givet beroende på var i landet man befinner sig. Det är också kostnadseffektivt då det verkar som att annan vårdkonsumtion minskar och en behandlare kan behandla fler patienter.

De tillstånd som IKBT hittills gjort studier kring, som visat sig svara mycket bra på metoden är ångest, tvångssyndrom och funktionell magsmärta. Andra pågående studier rör tillstånd som ticssyndrom och Tourette´s, sömn och självskada och i dessa studier finns nu en möjlighet att delta.

– Självklart är det oerhört viktigt med löpande utvärderingar av IKBT-behandlingarna när de ska implementeras i vården. Det är ett nytt sätt att behandla som ska läras ut, påpekar Eva. Man måste komma ihåg att detta är mer än bara ett behandlingsprogram. Det ska passa in i en vårdprocess och rutiner kring bedömning och uppföljning. Behandlaren behöver handledning för att komma in i användandet. Nu har studierna kommit så pass långt, att forskarna ser stora möjligheter att kunna erbjuda IKBT-behandlingar till barn och ungdomar som ett självklart alternativ till den befintliga vården inom en snar framtid. Utvärderingarna visar positiva resultat, och för vissa har förbättringarna fortsatt även efter avslutad behandling. Enligt Sarah kan det ha en enkel förklaring.
– Det tror vi tyder på att man har fått verktyg att fortsätta arbeta med, och att man faktiskt gör det också. Ibland ser vi också att även om man inte har loggat in regelbundet, så har man ändå utfört sina uppgifter.

För vissa är materialet så pass lättarbetat att man har klarat det utan regelbunden terapeutkontakt. Sedan är det förstås så att metoden inte passar alla. Har man läs- och skrivsvårigheter, föräldrar med missbruksproblem eller egna svårigheter till exempel kanske IKBT inte är en lämplig behandling. Och även om det inte finns såna problem så blir inte alla hjälpta av IKBT, då kan man behöva mer vård. Så sammantaget kan konstateras att mervärdena för att IKBT-metoden för barn och ungdomar är stora för alla inblandade parter. Det är enkelt att komma till behandling, goda möjligheter till tidig upptäckt av sjukdom, inga långa remisstider, det är enkelt att öka vårdnivån, samt att utvärdera och säkra vårdprocessen.

– Glädjande nog kan vi konstatera att Sverige ligger i framkant när det gäller att utveckla denna metod, vi är världsledande både på vuxen- och barnsidan och IKBT för vuxna används redan i vården idag med framgång. Nu är vi väldigt glada över att ha kommit så här långt även när det gäller unga patienter, avslutar Eva. Vi tar gärna emot fler deltagare till våra studier, så gå in på bup.se/bip och läs mer om vilka som kan få tillgång till behandling.

Relaterat innehåll

Mind möterUngas psykiska hälsa

Professor Pernilla Åsenlöf: ”Vi vill förstå varför unga mår sämre”

Tillsammans med forskare och andra organisationer har Mind efterlyst att forskningsvärlden ska prioritera att undersöka...

Varje samtal räknas

Avsnitt 24: Nu slåss jag för ditt liv | med Tilda & Frida Boisen

Tilda och Frida Boisen gästar podden idag och berättar om sin kamp för att få...

Varje samtal räknas

Avsnitt 23: Jag drev med mig själv innan nån annan hann före | med Danny Lam/TNKVRT

I det här avsnittet pratar vi med Danny Lam, Minds ambassadör som driver instagramkontot TNKVRT,...

Hitta mer innehåll om: