Diskriminerar vi vårt äldre jag? – Hur attityder påverkar äldres psykiska hälsa

Digitalt seminarium 1 december klockan 14–15.30.

Vi lever i en ungdomsfixerad tid där vi sällan reflekterar över att de flesta av oss kan se fram emot ett längre liv än tidigare generationer hade kunnat drömma om. I stället tenderar äldre vuxna att betraktas som en särart vars intressen kan åsidosättas.

Minds rapport ”På tal om ålder” visar på brister i hur årsrika behandlas i sam­hället. Nu vill vi syna grundorsakerna. Välkommen till ett samtal som utforskar den omedvetna diskrimineringen, med frågeställningar som varför äldre vuxna inte får psykiatrisk vård i samma uträck­ning som yngre, hur vårt språk färgar våra förväntningar och hur klyftan mellan äldre och yngre upprätthålls.

Häng med och bidra i förändringsresan så att ålderns höst blir fylld med både mening och psykiskt välbefinnande.

Deltar gör:

Håkan Jönson, professor i socialt arbete, Lunds universitet. Redaktör för antologin “Perspektiv på ålderism”, 2021, Lund.

Marie Åsberg, läkare och professor emeritus i psykiatri.

Per Naroskin, psykolog, psykoterapeut, författare och spanare i “Spanarna”, Sveriges Radio.

Marie-Louise Söderberg, beteende­vetare och sakkunnig om ensamhet, SPF Seniorerna. Utvecklade livsberättargrupper för årsrika för Stadsmissionen, startade Äldrelinjen på Mind.

 

Se det inspelade seminariet

“På tal om ålder” i korthet

Läs rapporten (pdf)