Danny Lam TNKVRT blir ambassadör för Mind

Danny Lam är grundare till Instagramkontot TNKVRT och podcasten med samma namn. Under flera års tid har han uppmärksammat olika typer av förtryck via sin plattform, som idag har nära 170 000 följare och är ett av de mest inflytelserika Instagramkontona i Sverige enligt Maktbarometern. Som ny ambassadör för Mind vill Danny vara en del av rörelsen där psykisk ohälsa normaliseras och där de som mår dåligt uppmuntras till att våga prata om det.

För fem år sedan startade Danny Lam Instagramkontot TNKVRT. På kontot lyfter han olika teman så som rasism, ojämlikhet och psykisk ohälsa. Kontot har idag nära 170 000 följare, framför allt ungdomar. På kontot samlas Dannys egna inlägg och tankar med andra personers berättelser och erfarenheter. Psykisk ohälsa är något han tycker är extra viktigt att uppmärksamma eftersom det ofta går hand i hand med andra förtryck.

– Som ambassadör för Mind hoppas jag kunna lära mig mer om denna folksjukdom och få verktyg till att både hantera min egen psykiska ohälsa och vara ett stöd för andra. Jag tror därför att Mind är den perfekta organisationen som kan lära mig ett och annat om hur vi tillsammans kan skapa ett öppnare samtalsklimat kring dessa svåra frågor, säger Danny.

Hittills i år har Mind tagit emot fler än 80 000 samtal i sina stödlinjer och av dem har över 70% varit till Självmordslinjen. Antalet kontaktförsök fortsätter hela tiden att öka och Mind arbetar för att fler ska kunna få stöd och för att minska den skam och det stigma som finns kring psykisk ohälsa.

­– Jag tycker att det Mind jobbar med är både livsviktigt och nödvändigt. Vi lever i ett samhälle där det råder en stark tystnadskultur när det kommer till att prata om psykisk ohälsa och att vara sårbar. Jag vill vara en del av rörelsen där vi normaliserar att må psykiskt dåligt ibland och uppmuntrar dem som mår dåligt till att våga prata om det och framför allt få dem att känna sig lyssnade till och manade att söka hjälp, säger Danny.

Petra Lindskog som är engagemangschef på Mind är mycket stolt över organisationens nya ambassadör.

– Genom sin plattform bidrar Danny till ett öppnare och medmänskligare samhälle. Något som går helt i linje med Minds vision. Han når dessutom ut till många unga människor, som är en viktig målgrupp för oss på Mind. Tillsammans med Danny kan vi sprida kunskap till fler om hur man både kan få och ge stöd.