Chef för kunskap och utveckling

Som chef för kunskap & utveckling ansvarar du för att driva Minds utvecklingsprojekt och vårt arbete för att främja psykiskt välbefinnande. Detta genom att sprida kunskap och bidra till att Mind är en tongivande aktör inom området psykisk hälsa.

Genom att öka kunskapen i samhället kring psykiatriska tillstånd och sjukdomar, samt psykiska besvär, bidrar vi till att minska skam och stigma. Du leder ett engagerat och kompetent team som i dagsläget består av fem personer, främst projektledare med sakkunskap inom psykisk hälsa. Tillsammans med ditt team driver du utveckling och leder initiativ som ger tydliga effekter för våra målgrupper. Du rapporterar till Generalsekreteraren och ingår i ledningsgruppen. På Mind arbetar vi ofta i projektform med medarbetare från olika delar av verksamheten. Vi är en organisation under ständig utveckling och tillväxt, varför du behöver trivas i en dynamisk miljö.

Om Mind

Mind är en ideell organisation som arbetar för att främja psykiskt välbefinnande. Organisationen har funnits sedan 1931 och har de senaste åren växt kraftigt i storlek och omsättning.

Vi förebygger psykisk ohälsa och självmord genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Vi ger röst åt människor med psykiska besvär och psykiatriska tillstånd genom vårt påverkansarbete för att bryta stigma och diskriminering. Vi strävar efter ett tankeledarskap inom vårt område och drivs av våra ledord mod, respekt och tillit. I våra stödlinjer Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen arbetar cirka 700 volontärer ideellt. Minds verksamhet är organiserat i fyra team; Kunskap & utveckling, Engagemang, Stöd och Ekonomi med cirka 50 anställda. Omsättningen förra året var cirka 60 mkr.

I ditt uppdrag ingår att:

  • Arbeta för att Mind är en trovärdig aktör som bidrar till att sprida och öka kunskapen om psykisk hälsa bland våra målgrupper som bland annat består av människor med psykisk ohälsa och dess anhöriga, beslutsfattare, allmänheten och personer som i sitt yrke möter människor i kris.
  • Leda utvecklingsprojekt i enlighet med Minds verksamhetsplan och strategiska mål.
  • Bevaka området psykisk hälsa utifrån forskning och omvärldshändelser för att bibehålla en hög kunskapsnivå samt säkerställa goda kontakter inom forskningsområdet.
  • Ta fram projektidéer, koncept och underlag till ansökningar samt söka finansiering för dessa.
  • Leda genomförandet av finansierade utvecklingsprojekt för att främja psykiskt välbefinnande.
  • Leda arbetet med att ta fram underlag för publicering i digitala medier samt ansvara för produktion av material till vårt digitala stöd.
  • Samordna den externa kommunikationen i samarbete med chefen för kommunikation och insamling (engagemangschefen).
  • Bidra till att Mind är en stark röst i samhällsdebatten genom ett slagkraftigt påverkansarbete.

Den vi söker:

Vi söker en god ledare med chefserfarenhet och förmågan att leda och utveckla medarbetare mot gemensamma mål. Du har en relevant akademisk utbildningsbakgrund med erfarenhet från en liknande roll inom till exempel den idéburna sektorn eller en politiskt styrd organisation där du ansvarat för budget och redovisning/rapportering av projekt. För att lyckas i rollen behöver du ha ett starkt samhällsintresse och kunskap om intressepolitiskt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom området psykisk hälsa, det viktigaste är dock att du har förmåga och intresse av att ta till dig nya områden. Då mycket av vårt kunskaps- och utvecklingsarbete sker digitalt är det en fördel om du har erfarenhet av webbaserade lösningar.

Du är en engagerad och prestigelös person som tycker om att arbeta verksamhetsnära och i nära samarbete med kollegor för att uppnå framgång. Du tycker om när det händer mycket och trivs med en inte alltid helt inrutad vardag. Du trivs i en analytisk roll, är idérik och tar gärna initiativ till förbättringar. Du är bra på att planera, följa upp och skapa struktur för att verksamheten ska fungera väl.

Vi erbjuder:

Mind är en arbetsplats som präglas av våra ledord mod, respekt och tillit. Som arbetsgivare leder vi genom ett tillitsbaserat och inkluderande ledarskap som aktivt bjuder in till lärande, innovation, öppenhet och engagemang. Vi erbjuder kompetensutveckling, målstyrd arbetstid och en arbetsplats med människan i centrum. Vårt kontor finns centralt beläget i trevliga lokaler i Garnisonen på Karlavägen. Det finns stor förståelse för värdet av ett flexibelt arbetsliv och anställda som mår bra. Vi vill att Mind ska spegla samhället i stort och ser mångfald som en styrka och självklarhet. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Ansökan:

Välkommen att visa intresse genom att registrera CV och motivationsbrev om varför du ska bli Minds chef inom kunskap & utveckling via signerarekrytering.se, som vi samarbetar med i denna rekrytering. Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande, dock allra senast den 3 april. Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsulter Josefin Johansson, tel. 070-862 09 90 eller Sofia Jansson, tel. 073-539 64 51.

Ansök här!