#chatsafe – en guide till unga hur man pratar självmord på nätet

Många länder, inklusive Sverige, har utvecklat riktlinjer för trygg rapportering av självmord i media. Dessa riktlinjer vänder sig till verksamma inom mediebranschen och har till största delen koncentrerats på de traditionella nyhetsmedierna, i stället för på internet och sociala medier. Unga människor använder sig i ökande grad av just sociala medier för att diskutera självmord på olika sätt.

Orygen är en organisation i Australien som arbetar med ungas psykiska hälsa. De har tagit fram en guide, som bearbetats tillsammans med oss i Mind. Guiden innehåller riktlinjer som ger stöd till unga människor i att tryggt kommunicera om självmord online. Projektet och guiden har fått namnet #chatsafe.

Guiden kan du ta del av i sin helhet här.

Har du egna självmordstankar kan du anonymt kontakta Minds självmordslinje på 90101. Du kan också chatta via chat.mind.se

Orygens #chatsafe-projekt erhåller finansiellt stöd av Australiens regering under the National Suicide Prevention Leadership and Support Program. Orygens projekt har spridits över hela världen med hjälp av Facebook.