Broräcken räddar liv

Staketet som ska förhindra suicidförsök från Västerbron i Stockholm förstör utsikten och borde rivas. Det uttrycker författaren och kolumnisten Lena Andersson i en uppmärksammad ledare i Dagens Nyheter den 15 augusti. Resonemanget är empatilöst och visar på bristande förståelse för ett av våra största samhällsproblem menar företrädare för Mind, Riksförbundet SPES och Suicide Zero som nu lämnar ett öppet brev till DNs chefredaktör Peter Wolodarski.

“Den som vill ta sitt liv ska inte hindras till varje pris och på alla andras bekostnad. Så fungerar inte livet. Ta bort fängelsestaketet, återställ Västerbron till det utseende den var avsedd att ha!”

Så argumenterar Lena Andersson, fristående kolumnist i Dagens Nyheter, i en ledare i tidningen den 15 augusti, som formulerat som en rad inlägg som kritiserar den enligt författaren pågående förstörelsen av Stockholm. Ett av förslagen är att skyddsräckena på Västerbron ska tas bort – en människovänlig stad är en vacker stad enligt Andersson, och Västerbrons skyddsräcken blir en symbol för det motsatta. Att de faktiskt räddar liv är något som inte verkar läggas i den andra vågskålen.

För oss som dagligen möter människor som kämpar med livet eller som har mist en nära anhörig i självmord blir dessa ord upprörande. Mot den fonden blir ledaren i Dagens Nyheter ett tecken på empatilöshet och en bristande förståelse och kunskap om omfattningen av samhällsproblemet självmord. Trots att riksdagen antagit en nollvision för suicid dör varje år nästan 1600 människor i självmord i Sverige. Sju gånger så många som i trafiken. Globalt sett dör ca 800 000 i självmord, vilket är fler än i malaria, bröstcancer, krig eller mord.

Att “vilja ta sitt liv” som Lena Andersson skriver är redan det en problematisk formulering. Självmord är inte så mycket ett val som något man drivs till. Konsekvensen av psykiska påfrestningar som i stunden blivit för svåra för att uthärda. Många självmordsförsök är impulshandlingar. Detta gäller inte minst bland ungdomar. Det handlar ofta bara om minuter. Minuter som avgör om man ska lämna alla man älskar och att sluta leva. Det som blir avgörande för om ett självmordsförsök genomförs eller ej handlar ofta om huruvida en metod för detta finns tillgänglig i stunden. Just därför kan enkla rumsliga barriärer, även det fula och fängelseliknande staketet på Västerbron, rädda liv. Detta är forskningen entydig om.

Skönhetsaspekten var i alla år det skäl som angavs för att inte förstärka staketet kring Golden Gate-bron. Denna okunskap och ovilja att kompromissa med estetiken har bidragit till att nära 2000 personer tagit sina liv vid bron sedan den öppnade. Härom året påbörjades arbetet med att utrusta bron med ett skyddsnät för att förhindra att människor hoppar från räcket.

När vi utformar framtidens städer bör det vara en självklarhet att vi väger in både skönhetsaspekten och människors liv och hälsa från början. Skyddande barriärer på platser som broar och tågplattformar är en viktig del i det suicidpreventiva arbetet och förebygger även andra typer av olyckor. Måhända överbeskyddande åtgärder enligt Lena Andersson men livräddande enligt forskningen.

 

Karin Schulz, generalsekreterare Mind

Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero

Inger Händestam, förbundsordförande SPES