Bli Minds nya IT- och systemansvarig

Mind söker nu en IT- och systemansvarig med ansvar för att driva utvecklingen av våra digitala tjänster, webbplatser och system.

Mind är en ideell organisation som förebygger psykisk ohälsa och självmord genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Vi driver även stödlinjerna Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och olika former av digitala kunskapsstöd. Mind tog under 2023 emot ca 90 000 samtal från människor i behov av medmänskligt stöd och engagerar drygt 700 volontärer. Välkommen till en arbetsplats präglad av engagemang, mod, respekt och tillit – där du får möjlighet att göra verklig skillnad.

Vi erbjuder dig

  • Att arbeta med tekniska och digitala förutsättningar för stödlinjer och utvecklingsprojekt som påverkar människors liv
  • En arbetsplats med ett tillitsbaserat ledarskap och som värnar om lärande, innovation, öppenhet och engagemang
  • Att vara del av en organisation som främjar ett flexibelt arbetsliv och där du får möjlighet att utvecklas
  • Kompetens­utveckling
  • Friskvård
  • Tillsvidareanställning

Det här gör du hos oss

Minds digitala infrastruktur består av bland annat CRM, telefonisystem, webbapplikationer, molntjänster och interna system. Som System- och IT-ansvarig har du en bred roll, men ett övergripande ansvar för kostnadseffektivitet, kravställan, dokumentation, upphandling och uppföljning av dessa IT-lösningar, där du utgör kontaktperson och beställare mot externa leverantörer.

I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

  • Systematisk uppföljning och översyn av Minds IT, drift och system och dess kostnader
  • Att identifiera, upphandla och utvärdera tekniska lösningar och initiativ för att förbättra effektivitet och produktivitet
  • Att säkerställa Minds GDPR-efterlevnad och bygga upp ett strukturerat och kontinuerligt GDPR-arbete med relevanta riktlinjer och policydokument
  • Du bidrar även med generell teknisk vägledning för att säkerställa att vi som organisation, team och individer har den tekniska kompetens vi behöver.

Ditt team och arbetsplats

Minds verksamhet är organiserad i fyra team; Engagemang, Kunskap & utveckling, Stödverksamheter och Ekonomi med sammanlagt cirka 45 anställda. I din roll samarbetar du med hela verksamheten, och våra externa leverantörer och samarbetspartners. Du kommer att arbeta inom staben där du rapporterar direkt till Minds generalsekreterare.

Vi har lokala kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och du kan i denna funktion vara placerad på någon av dessa. Vi arbetar enligt en hybridmodell med ca 3 dagar i veckan på kontoret, målstyrd arbetstid och stor frihet i hur vi själva lägger upp vårt arbete.

Mer om dig

Som person och kollega är du proaktiv och självgående, med förmåga att arbeta effektivt i en dynamisk miljö. Du har förmågan att kommunicera tekniska koncept till olika parter inom organisationen och förklara komplexa sammanhang för andra. Du är också resultatorienterad, anpassningsbar och en lagspelare med förmåga och vilja att bidra till positiva förändringar. Vi arbetar för och med varandra!

Vi söker dig med flera års erfarenhet av en liknande roll som IT-/Systemansvarig där du varit kontaktperson och beställare mot externa IT-leverantörer. Du har kunskap och erfarenhet av GDPR och dess tillämpning i IT- och systemmiljöer samt en mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i både tal och skrift. Det är ett plus, men inte ett krav, att ha arbetat inom ideell organisation.

Rollen är en heltidstjänst.

Varmt välkommen med din ansökan!