Artificiell intelligens ska lindra psykisk ohälsa

Allt fler mår dåligt och psykiska besvär ökar. De senaste åren har Mind tagit emot fler samtal i sina stödlinjer än någonsin tidigare. Behoven är stora och fler verktyg behövs. Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet ska Mind därför starta Mindhouse, en webbaserad plattform som med hjälp av AI ska få oss att hjälpa oss själva – och varandra.

Psykiska besvär, såsom oro, ångest och nedstämdhet, ligger ofta till grund för kontakten med Minds stödlinjer. Mind har på bara några år ökat från 130 volontärer till 900 volontärer och tog under förra året emot fler samtal än någonsin tidigare. Men antalet kontaktförsök fortsätter att öka. Därför behövs ett större utbud av verktyg till de som söker stöd hos Mind för att få lindring för psykiska besvär, vilket plattformen Mindhouse kan ge.

Mind får 11,2 miljoner kronor för att genomföra projektet Mindhouse under två år, och räknar med att kunna ta emot 90 000 besök på plattformen under projekttiden.

– Att kunna öppna upp fler kontaktytor för de som söker stöd för psykisk ohälsa är fantastiskt, säger Minds generalsekreterare Karin Schulz när hon får beskedet. Genom att kunna erbjuda ett bredare stöd till fler individer, ser vi ett ökat hopp för framtiden.

Målet är att lotsa användarna rätt från början. Genom Mindhouse kan användaren direkt hitta de verktyg de behöver och få anpassat stöd. Men projektet ska även rusta vänner och anhöriga med kunskap och konkreta färdigheter om psykisk hälsa och medmänskligt stöd. Genom att erbjuda säkra övningstillfällen för träning på medmänskliga samtal skapas förmåga hos närstående att lättare möta och stötta sina anhöriga och vänner i deras psykiska mående.

I Mindhouse får användaren möjlighet att svara på frågor via ett självskattningsformulär för att sedan hänvisas till specifika rum med olika verktyg och innehåll. Här erbjuds fakta och förståelse genom specificerade funktioner, exempelvis minispel och quiz, filmer, berättelser och data. Innehållet individanpassas efter de behov och den profil som användaren uppger.

– Via Mindhouse hoppas vi att fler människor ska kunna få skräddarsytt stöd utifrån sin situation och kunna få både stöd och kunskap för att påverka sitt mående på ett positivt sätt, Förhoppningsvis kan det bidra till minskad psykisk ohälsa i samhället, säger Eva Struving, Managing Director på Postkodlotteriet.

Projektet tilldelas 11,2 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet varje år. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet förmedlat drygt 12 miljarder kronor till ideella organisationers viktiga arbete.