Startsida Mind Minds logotyp i orange.

Boktips

VadÄrDetMedLisaOmslag kopia

Vad fick dig att skriva boken?

Jag skrev boken för att det är så många idag som lider av ångest och psykisk ohälsa. Jag tyckte att den behövdes då det inte finns så många böcker om ångestproblem i skönlitterär form som riktar sig till barnet. Jag har försökt gestalta hur det kan vara för ett barn att inte kunna kontrollera sina känslor när oro eller ångest tar över och hur det kan vara med en okunnig omgivning.

Jag valde att fortsätta skriva om Alice, som är huvudpersonen i ”Coolt med ADHD” och ”Jag har ADHD”, men denna gång är det klasskompisen Lisa som är huvudperson. Med detta ville jag poängtera att det finns fler barn med psykisk ohälsa, än man kan tro. Kanske i samma klass. Och kanske de man minst anar. Oro, ängslan och ångest tillhör de vanligaste psykiska störningarna hos unga, därför är det viktigt att vi pratar om det, framförallt med våra barn. Att ge barn en förklaring till symtomen kan bidra till att ångesten avdramatiseras hos dem.
Ångesten kan hos vissa elever leda till att de underpresterar och i värsta fall blir hemmasittare. Ofta är det barn som lider i tysthet vilket gör att det blir ännu svårare för oss vuxna att upptäcka och hjälpa dem. Därför vill jag få fram att det är viktigt att barnet ber om hjälp. Hos både familj, vänner, skola och psykolog/BUP.


Vilka vänder sig boken till?

Först och främst till barn mellan 9-14 år som behöver få känna igen sig i en skönlitterär figur, och därmed bli bekräftade att de inte är ensamma med sina problem. Men också till andra barn och unga för att skapa förståelse och sprida kunskap. Det gäller även föräldrar och vuxna som arbetar i skolan.


Hur tänker du kring unga med ångest och självmordstankar?

Vid stark ångest kan lidandet vara så fruktansvärt att man tänker att det inte finns någon annan utväg. Man vill bara bort. Därför är det viktigt att de får hjälp i tid. Jag tror det är viktigt att lära personen att hantera stressiga och krävande situationer, att öva upp den förmågan med professionell hjälp.


Vad hoppas du åstadkomma med boken?

Jag hoppas att boken ska sprida kunskap, öka förståelsen och få de här barnen och ungdomarna att känna att de inte är ensamma. Min högsta önskan är att barn med olika ångestproblem ska kunna känna igen sig och bli bekräftade. Och att få bort skammen, för skammen bidrar till ökad ångest.


Hur kan man som närstående prata med barnet om psykisk ohälsa?

Att inte ställa frågor är att inte förvänta sig att de ska svara. Att lugna och få den som mår dåligt att känna att man finns där för dem. Inte dramatisera, visa oro eller bli arg på barnet. Att uppmuntra är att förebygga. Ångest är vanligt men ångest är inte farligt.

Hjälpa barnet att ta kontroll över tankarna, och göra något kreativt med energin och den överkänslighet de besitter. Det kan leda bort tankarna från ångesten.


Har du några råd till vuxna?
Läs på. Med ökad kunskap kan vi lättare uppmärksamma barn som mår dåligt. Bra är att lära sig tekniker och strategier för att handskas med ångest, som att styra sina tankar genom exempelvis avslappning. Även informera dig om olika behandlingar som till exempel KBT (Kognitiv beteendeterapi), som innebär att man får utmana sin rädsla steg för steg genom att stanna i rädslan så att ångesten kommer för att den sedan ska försvinna.

En annan sak är att förbereda barnet på förändringar, då förändringar kan ge ångest samtidigt som förändringar en förutsättning för att bli frisk.

 

Fotograf Maj Lindström

Namn: Malin Roca Ahlgren

Ålder: 42 år

Familj:
Gift och två barn

Bor:
Stockholm

Arbetar som:
Högstadielärare och författare

Tidigare böcker:
”Coolt med ADHD” och ”Jag har ADHD”

Aktuell med:
”Vad är det med Lisa?” som handlar om ångest

Foto: Maj Lindström
Text: Malin Pettersson 

Stöd Mind

Mind förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Det finns olika sätt att stödja vårt arbete. Läs mer här!

Tidningen Mind

Artiklen ovan finns även att läsa i vår tidning Mind (2016:1) med temat Att prata om självmord.

Tidningen Mind utkommer med 4 nr/år och innehåller särskilda följande teman under 2016:

1 mars – Att prata om självmord
1 juni – Psykisk ohälsa och mänskliga rättigheter 
1 september – Ideella krafter för psykisk hälsa
1 december – Volontärskap

Som medlem i Mind får du tidningen hem i brevlådan utan kostnad.

Mind delas ut till cirka 2 300 medlemmar och säljs via Mind Shop samt på utvalda pressbyråer runt om i landet för 99 kr/ex.

Den finns även på utvalda bibliotek.